DMCA

XML Structural Similarity Search Using MapReduce

Cached

Download Links

by Peisen Yuan , Chaofeng Sha , Xiaoling Wang , Bin Yang , Aoying Zhou , Su Yang