DMCA

Mechanical properties of vapor-liquid-solid synthesized silicon nanowires (2009)

by Yong Zhu , Feng Xu , Qingquan Qin , Wayne Y. Fung , Wei Lu
Venue:Nano Lett. ASAP
Citations:6 - 3 self