DMCA

7.1 A 1.3TOPS H.264/AVC Single-Chip Encoder for HDTV Applications

by Yu-wen Huang , Tung-chien Chen , Chen-han Tsai , To-wei Chen , Chi-shi Chen , Chun-fu Shen , Shyh-yih Ma , Tu-chih Wang , Bing-yu Hsieh , Hung-chi Fang , Liang-gee Chen