DMCA

Portfolio Optimization & Stochastic Volatility Asymptotics (2013)

by Jean-pierre Fouque , Ronnie Sircar , Thaleia Zariphopoulou
Citations:8 - 7 self