DMCA

Randomized Matrix Computations IV (2012)

by Victor Y. Pan , Guoliang Qian , Ai-long Zheng