DMCA

Randomized Matrix Computations III ∗

by Victor Y. Pan , Guoliang Qian , Ai-long Zheng