DMCA

THETIS: THree Dimensional Tennis Shots A human action dataset

Cached


by Sofia Gourgari , Georgios Goudelis , Konstantinos Karpouzis , Stefanos Kollias