DMCA

doi:10.1155/2010/537531 Research Article Clinicopathologic Significance of HIF-1α,CXCR4,and VEGF Expression in Colon Cancer

Cached

Download Links

by Yugang Wu , Min Jin , Huanbai Xu , Zhang Shimin , Songbing He , Liang Wang , Yanyun Zhang