Why Discretization Works for Naive Bayesian Classifiers (2000)

Cached

Download Links

by Chun-nan Hsu , Hung-Ju Huang , Tzu-Tsung Wong
Citations:16 - 1 self