DMCA

A Highly Practical Approach toward Achieving Minimum Data Sets Storage Cost in the Cloud

Cached

Download Links

by Dong Yuan , Yun Yang , Xiao Liu , Wenhao Li , Lizhen Cui , Meng Xu , Jinjun Chen
Citations:4 - 3 self