Implementation of a Linear Tabling Mechanism (2000)

by Neng-Fa Zhou , Yi-Dong Shen , Li-yan Yuan , Jia-huai You
Citations:31 - 4 self