DMQL: A Data Mining Query Language for Relational Databases (1996)

by Jiawei Han , Yongjian Fu , Wei Wang , Krzysztof Koperski , Osmar Zaiane
Citations:144 - 7 self