Physically-Valid Statistical Models for Human Motion Generation

by Xiaolin Wei , Jianyuan Min , Jinxiang Chai