DMCA

Spatio-Textual Similarity Joins ∗

by Panagiotis Bouros , Shen Ge , Nikos Mamoulis
Citations:6 - 2 self