DMCA

Probabilistic models for supervised dictionary learning (2010)

by Xiao-chen Lian , Zhiwei Li , Changhu Wang , Bao-liang Lu , Lei Zhang
Venue:in CVPR
Citations:11 - 1 self