DMCA

boars and domestic pigs revealed multiple domestication events (2006)

by East Asia , Gui-sheng Wu , Yong-gang Yao , Kai-xing Qu , Zhao-li Ding , Hui Li , Malliya G Palanichamy , Zi-yuan Duan , Ning Li , Yao-sheng Chen , Ya-ping Zhang