DMCA

protein-protein interaction network

by Feng Xu , Chen Zhao , Yuhua Li , Jiang Li , Youping Deng , Tieliu Shi