DMCA

Locating Malicious Nodes for Data Aggregation in Wireless Networks

by Xiaohua Xu , Qian Wang , Jiannong Cao , Peng-jun Wan , Kui Ren , Yuanfang Chen