Automatic Extraction of Top-k Lists from the Web

by Zhixian Zhang , Kenny Q. Zhu , Haixun Wang , Hongsong Li
Citations:1 - 1 self