DMCA

Active Learning Based on Locally Linear Reconstruction (2011)

by Lijun Zhang , Chun Chen, Jiajun Bu , Deng Cai , Xiaofei He , Thomas S. Huang
Citations:6 - 2 self