Contact Duration Aware Data Replication in Delay Tolerant Networks

Cached

Download Links

by Xuejun Zhuo , Qinghua Li , Wei Gao , Guohong Cao , Yiqi Dai
Citations:2 - 1 self