SOPA: Selecting the Optimal Caching Policy Adaptively

by Yang Wang , Jiwu Shu , Guangyan Zhang , Wei Xue , Weimin Zheng