An integrated machine learning approach to stroke prediction (2010)

by Aditya Khosla , Hsu-kuang Chiu , Yu Cao , Junling Hu , Cliff Chiung-yu Lin , Honglak Lee
Venue:In KDD
Citations:3 - 0 self