DMCA

Waleriana: „ ” / inspired by Mateusz Walerian: ””).

Cached

Download Links

by Anna Karczmarczyk , Piotr Momot , Karolina Karmaza , Witold Wachowski , Kwartalnik Avant , Pismo Awangardy Filozoficzno-naukowej , Projekt Avant , Międzywydziałowe Koło , Awangardy Filozoficzno-naukowej Uniwersytet , Mikołaja Kopernika W Toruniu , Strehlau Monika Włudzik