Citysee: Urban CO2 monitoring with sensors (2012)

by Xufei Mao , Xin Miao , Yuan He , Tong Zhu , Jiliang Wang , Wei Dong , Xiang-yang Li , Yunhao Liu
Venue:in Proceedings of IEEE INFOCOM
Citations:7 - 4 self