Cuckoo: Scaling Microblogging Services with Divergent Traffic Demands.

by Tianyin Xu , Yang Chen , Lei Jiao , Ben Y. Zhao , Pan Hui , Xiaoming Fu
Citations:1 - 1 self