DMCA

A Covariance-based Method for Dynamic Background Subtraction

by Shengping Zhang , Hongxun Yao , Shaohui Liu , Xilin Chen , Wen Gao
Citations:3 - 0 self