Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method

by Yabin Zheng , Lixing Xie , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Yang Zhang , Liyun Ru