Chinese Semantic Role Labeling with Shallow Parsing

by Weiwei Sun , Zhifang Sui , Meng Wang , Xin Wang
Citations:1 - 1 self