DMCA

Robo-Erectus: KidSize and TeenSize Soccer-Playing Humanoid Robots

by Pik Kong Yue , Changjiu Zhou , King Sing Peh , Lingyun Hu , Daviz Poh , Yee Tah , Tzean Lam , Yu Liu , Guohua Yu