DMCA

Finding Maximal Cliques in Massive Networks by H*-graph

by Ada Wai-chee Fu , James Cheng , Jeffrey Xu Yu , Yiping Ke , Linhong Zhu
Citations:26 - 14 self