DMCA

TaintScope: A Checksum-Aware Directed Fuzzing Tool for Automatic Software Vulnerability Detection

by Tielei Wang , Tao Wei , Guofei Gu , Wei Zou
Citations:34 - 2 self