Reducing SMT Rule Table with Monolingual Key Phrase

by Zhongjun He , Yao Meng , Yajuan L , Hao Yu , Qun Liu
Citations:1 - 1 self