DMCA

Scaling laws on multicast capacity of large scale wireless networks (2009)

by Cheng Wang , Xiang-yang Li , Changjun Jiang , Shaojie Tang , Yunhao Liu , Jizhong Zhao
Venue:in Proc. IEEE INFOCOM
Citations:18 - 11 self