DMCA

Visual tracking via incremental log-euclidean riemannian subspace learning (2008)

by Xi Li , Weiming Hu , Zhongfei Zhang , Xiaoqin Zhang , Mingliang Zhu , Jian Cheng , Guan Luo
Venue:In Proceedings IEEE Conference Computer Vision and Pattern Recognition
Citations:31 - 3 self