Phrase Table Training For Precision and Recall: What Makes a Good Phrase and a Good Phrase Pair?

by Yonggang Deng , Jia Xu , Yuqing Gao
Citations:6 - 0 self