MDCube: A High Performance Network Structure for Modular Data Center Interconnection

by Haitao Wu , Guohan Lu , Dan Li , Chuanxiong Guo , Yongguang Zhang
Citations:11 - 3 self