discriminant model for information retrieval (2005)

by Jianfeng Gao , Haoliang Qi , Xinsong Xia , Jian-yun Nie
Venue:In the Proceedings of SIGIR’2005
Citations:56 - 16 self