DMCA

RenderAnts: Interactive REYES Rendering on GPUs ∗

by Kun Zhou , Qiming Hou , Zhong Ren , Minmin Gong , Xin Sun , Baining Guo
Citations:16 - 3 self