DMCA

Dynamic Thermal Management through Task Scheduling

by Jun Yang , Xiuyi Zhou , Marek Chrobak , Youtao Zhang , Lingling Jin
Citations:20 - 6 self