DMCA

Dual-Vdd Buffer Insertion for Power Reduction

by King Ho Tam , Yu Hu , Lei He , Tom Tong Jing , Xinyi Zhang