Tree-structured Data Regeneration with Network Coding in Distributed Storage Systems

by Jun Li , Shuang Yang , Xin Wang , Xiangyang Xue , Baochun Li
Citations:5 - 1 self