Drie valkuilen bij de prestatie-evaluatie van Javaprogramma's Three Pitfalls in Java Performance Evaluation

by Andy Georges , Vakgroep Elektronica En Informatiesystemen , Matthias Hauswirth , Prof Jan , Van Campenhout , Prof Kris Coolsaet