DMCA

Interweaving Knowledge Representation and Adaptive Neural Networks

by Ilianna Kollia , Nikolaos Simou , Giorgos Stamou , Andreas Stafylopatis