DMCA

PSVM: Parallelizing Support Vector Machines on Distributed Computers

by Edward Y. Chang , Kaihua Zhu , Hao Wang , Hongjie Bai , Jian Li , Zhihuan Qiu , Hang Cui
Citations:30 - 1 self