From Fractal Groups to Fractal Sets (2002)

by Laurent Bartholdi , Rostislav Grigorchuk , Volodymyr Nekrashevych
Citations:26 - 9 self