multithreading for memory intensive applications

by J Supercomput , Evangelia Athanasaki , Nikos Anastopoulos , Kornilios Kourtis , Nectarios Koziris , E. Athanasaki , N. Anastopoulos , K. Kourtis , N. Koziris , N. Anastopoulos , K. Kourtis , N. Koziris