Exploratory Under-Sampling for Class-Imbalance Learning

by Xu-ying Liu , Jianxin Wu , Zhi-hua Zhou
Citations:89 - 5 self