Deploying Four-Connectivity And Full-Coverage Wireless Sensor Networks

by Xiaole Bai , Ziqiu Yun , Dong Xuan , Ten H. Lai , Weijia Jia
Citations:16 - 6 self