PHAS: A Prefix Hijack Alert System (2006)

by Mohit Lad , Dan Massey , Dan Pei , Yiguo Wu , Beichuan Zhang , Lixia Zhang
Venue:SECURITY '06
Citations:62 - 9 self